فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیر صافی

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیر

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله محصولات

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیر فلکه

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیرالات

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیرالات سیم

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله فروش شیرالات

مشاهده

این شیر های برنجی ساخت کشور تایلند هستند که سایز

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله عامل فروش

مشاهده

شیرهای صافی را می توان به عنوان یکی از اتصالات

مشاهده

کیتز نماینده فروش شیرالات کیتز قیمت شیر گازی کیتز kitz شیر گازی

مشاهده

کیتز نماینده فروش شیرالات کیتز قیمت شیر گازی کیتز kitz شیر گازی

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیرالات سیم-شیرالات

مشاهده

این شیر های برنجی ساخت کشور تایلند هستند که

مشاهده

شیر کشویی یکی از بهترین شیرآلات صنعتی است، که شامل

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیر فلکه

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیرالات سیم-شیرالات

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیرالات سیم-شیرالات

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیرالات سیم

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیر صافی

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیرالات

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله خرید شیرالات

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله محصولات دی

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله شیر دی

مشاهده

شیر فلکه ای کشویی یکی از انواع شیر آلات صنعتی

مشاهده

شرکت کیتز، از خوشنام ترین تولید کنندگان شیرآلات برنجی، برنزی

مشاهده

یکی از بزرگترین کارخانجات آسیایی فعال در زمینه تولید برنجی

مشاهده

انواع بخش های گیت ولو کیتز: بدنه

مشاهده

مشخصات شیر کشویی کیتز: شیر کشویی کیتز در بازار به نام

مشاهده

شرکت کیتز در عصر حاضر توسط دارا بودن شبکه

مشاهده

شیر کیتز این شیر ژاپنی بوده و شرکت توسعه وصنعت

مشاهده

شیر کیتز این شیر ژاپنی بوده و شرکت توسعه وصنعت

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله نوارالتن alta

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله نوار سفید

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله نماینده فروش

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله نوار سر

مشاهده

شیر کیتز این شیر ژاپنی بوده و شرکت توسعه وصنعت

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله نوار پرایمر

مشاهده

فروشگاه توسعه صنعت محصولات متنوعی را از جمله نوار پرایمر

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: کارخانه کیتز یکی از بزرگترین کارخانجات آسیایی فعال

مشاهده

کیز ایران قدیمی ترین شرکت تولید کننده شیر آلات برنجی

مشاهده

شیر خودکار یکطرفه دریچه ای: شیر یکطرفه دریچه ای تحت برند

مشاهده

شیرهای سوزنی بهترین شیرها برای کنترل جریان و فشار می

مشاهده

شیر سوزنی کیز ایران در جاهایی که جریان منظم و

مشاهده

شیر سوزنی کیز ایران در جاهایی که جریان منظم و

مشاهده

شیر سوزنی کیز ایران در جاهایی که جریان منظم و

مشاهده

شیر سوزنی کیز ایران در جاهایی که جریان منظم و

مشاهده

شیر سوزنی کیز ایران در جاهایی که جریان منظم و

مشاهده

شیر سوزنی کیز ایران در جاهایی که جریان منظم و

مشاهده

شیر فلکه کشویی کیز ایران در موارد مختلفی از جمله

مشاهده

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران KIZZ IRAN بر اساس

مشاهده

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران KIZZ IRAN بر اساس

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر فلکه کیز ایران نمونه ای از شیر فلکه های

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر سوزنی برنجی کیز ایران برای تنظیم و قطع

مشاهده

شیر فلکه کیتز: شیر فلکه کیتز ژاپن در صنایع مختلف با

مشاهده

شیر کشویی زبانه لاستیکی و شیر کشویی زبانه فلزی هر

مشاهده

شیر فلکه کیتز: شیر فلکه کیتز ژاپن در صنایع مختلف با

مشاهده

کاربرد شیر فلکه کیتز ژاپن: این محصول به صورتی طراحی شده

مشاهده

ساخت شیر فلکه کیتز ژاپن: نیروی راه انداز و تجهیزات خاصی

مشاهده

این محصول به صورتی طراحی شده است که از بازگشت

مشاهده

پیشینه شرکت کیتز: شرکت کیتازاوا در سال هزار نهصد و پنجاه

مشاهده

انواع محصولات شرکت کیتز ژاپن : محصولات کیتز ژاپن شامل تعداد

مشاهده

انواع محصولات کیتز: شیر توپی کیتز یا

مشاهده

سایزهای مختلف شیر فلکه کیتز: شیر فلکه

مشاهده

سایزهای مختلف شیر فلکه کیتز: شیر فلکه

مشاهده

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا (CIM) شرکت جیاکومو چیمبریو ( CIM

مشاهده

شیر فلکه سوزنی سنگین سیم ایتالیا که از جنس برنز

مشاهده

کاربرد سیستم های گرمایشی

مشاهده

شیر یکطرفه سیم ایتالیا این شیرها در دو نوع شیر یکطرفه

مشاهده

کاربرد سیستم های گرمایشی

مشاهده

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا (CIM) شرکت جیاکومو چیمبریو ( CIM

مشاهده

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا (CIM) شرکت جیاکومو چیمبریو ( CIM

مشاهده

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا (CIM) شرکت جیاکومو چیمبریو ( CIM

مشاهده

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا (CIM) شرکت جیاکومو چیمبریو ( CIM

مشاهده

نمایندگی فروش شیر فلکه سیم در بازار

مشاهده

سایزبندی : از 1/4 اینچ تا 6 اینچ برای

مشاهده

شیرآلات برنجی، از ترکیب مس و روی ساخته می شوند.

مشاهده

شیرآلات برنجی، از ترکیب مس و روی ساخته می شوند.

مشاهده

شیرآلات برنجی، از ترکیب مس و روی ساخته می شوند.

مشاهده

شیر توپی برای قطع و وصل سیال استفاده می شود.این

مشاهده

شیر توپی برای قطع و وصل سیال استفاده می شود.این

مشاهده

شیر توپی Kitz بسته به استفاده آن در صنعت و

مشاهده

شیر توپی Kitz بسته به استفاده آن در صنعت و

مشاهده

شیرآلات برنجی، از ترکیب مس و روی ساخته می شوند.

مشاهده

شیر توپی برای قطع و وصل سیال استفاده می شود.این

مشاهده

شیر توپی کیتز محصول کشور ژاپن برای قطع و وصل

مشاهده

همانطور که از نام این نوع از بال ولو (

مشاهده

بدنه ولوهای توپی به صورت یک تکه، دو تکه و

مشاهده

بدنه ولوهای توپی به صورت یک تکه، دو تکه و

مشاهده

شیر توپی برای قطع و وصل سیال استفاده می شود.این

مشاهده

شیرآلات برنجی، از ترکیب مس و روی ساخته می شوند.

مشاهده

سیستم های حرارتی و موتورخانه

مشاهده

از مزایای شیر گازی برنجی می توان به قلبلیت نصب

مشاهده

شیر گازی با بدنه یک تکه شیر گازی با بدنه 3

مشاهده

ویژگی ها و کاربرد شیر کشویی برنجی کیتز: بطورکلی شیرآلات ساختمانی

مشاهده

نحوه کارکرد شیر گازی کیتز: در داخل شیر گازی کیتز ژاپن

مشاهده

نحوه کارکرد شیر گازی کیتز: در داخل شیر گازی کیتز ژاپن

مشاهده

شیر گازی سیم ایتالیا شیرهای گازی سیم ایتالیا در چندین نوع

مشاهده

شیر توپی برای قطع و وصل سیال استفاده می شود.این

مشاهده

شیر توپی کیتز محصول کشور ژاپن برای قطع و وصل

مشاهده

شیر توپی برای قطع و وصل سیال استفاده می شود.این

مشاهده

ضخامت های نوار پرایمر آلتن۴ لیتری p27 عایق سرد

مشاهده

ضخامت های نوار پرایمر آلتن کاووس شیمی 25 لیتری

مشاهده

نوار آلتن محصولی به شکل چسب نواری می باشد. با

مشاهده

نوار آلتن محصولی به شکل چسب نواری می باشد. با

مشاهده

نوار آلتن محصولی به شکل چسب نواری می باشد. با

مشاهده

مواد شکیل دهنده نوار پرایمر خطی و سرجوش : پی وی

مشاهده

از شیر سوزنی ( globe valve ) به منظور کنترل

مشاهده

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا (CIM) شرکت جیاکومو چیمبریو ( CIM

مشاهده

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا (CIM) شرکت جیاکومو چیمبریو ( CIM

مشاهده

شیر کیتز توسعه و صنعت نماینده فروش شیر فلکه برنجی

مشاهده

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا (CIM) شرکت جیاکومو چیمبریو ( CIM

مشاهده

شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM دارای دو مدل سنگین

مشاهده

شیر کیتز توسعه و صنعت لیست قیمت شیر برنجی کیتز

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

ساختمان این شیر طوری طراحی شده که مایع از نقطه

مشاهده

ساختمان این شیر طوری طراحی شده که مایع از نقطه

مشاهده

شرکت ژاپنی KITZ Corporation در اوایل دهه ی 50

مشاهده

انواع محصولات کیتز: شیر توپی کیتز یا

مشاهده

شیر گازی کیتز دسته ای دارد که با چرخش 90

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده

شیرآلات برنجی کیتز: شیر آلات کیتز برای محدوده وسیعی از سیالات

مشاهده